Waardeperceptie is alles (en ZO verhoog je het!)

We doen en kopen dingen wanneer de waardeperceptie groter is dan de kostenperceptie.

Wanneer de voordelen —voor ons op dat moment— groter zijn dan de prijs die we [in tijd/geld/moeite] betalen.

En de grootste drijfveer van onze waardeperceptie is..

Relevantie.

Hoe beter producten, services & dingen ons helpen een specifiek functioneel of emotioneel doel dat we hebben te bereiken, op een manier die bij onze manier van doen en denken past… hoe relevanter het is en hoe waardevoller we het vinden.

Marketing die ons inspireert, motiveert én overtuigt, herinnert ons simpelweg aan een doel dat we al hebben.

Aan een verschil tussen wat we willen en wat we nu hebben.

Het speelt in op een functionele en/of emotionele behoefte.

Het is niet dwingend, manipulatief of vol gebakken lucht, maar gewoonweg super relevant.

Effectieve marketing haakt in op wat we al willen en maakt dat we ons gezien en begrepen voelen.

Proberen overtuigender te zijn, maakt je niet per se relevanter.

Relevanter zijn, maakt je wél overtuigender! 😉

>