Google EEAT: Demonstreer je eerste hand ervaring

Google’s richtlijnen voor paginakwaliteit hebben onlangs een update gekregen.

Google’s E-A-T heeft zowaar een extra letter gekregen en gaat vanaf nu door het leven als E-E-A-T. Is het geen plaatje?

Met deze verandering is het aantonen van praktijkervaring belangrijker dan ooit voor de bepaling van de posities in Google Zoeken.

En in mijn optiek is E-E-A-T een cruciaal concept om te begrijpen als je vandaag de dag wil winnen met zoekmachine optimalisatie.

Laten we snel kijken wat deze verandering voor jou betekenen en wat je kan doen om je “eeat score” te verbeteren…

Kort samengevat: Wat je moet weten over Google E-E-A-T

 • E-E-A-T staat voor Experience, Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness (of in het Nederlands: Ervaring, Expertise, Autoriteit en Betrouwbaarheid)
 • Google beoordeelt websites op deze verschillende onderdelen, zodat het zoekers naar de best mogelijke, meest betrouwbare websites kan sturen. Dit gebeurt zowel handmatig als automatisch.
 • Google’s Richtlijnen voor Kwaliteitsbeoordelaars waar E-E-A-T zijn meestal een goede indicatie van toekomstige veranderingen in Google’s algoritme.
 • Met de update van E-A-T naar E-E-A-T is het demonstreren vak praktijk ervaring extra belangrijk geworden.
 • Vooral in gebieden die betrekking hebben op financiën, gezondheid, welzijn en geluk is Google hier erg kritisch op. Omdat de consequenties daar vaak groot zijn. Maar dezelfde principes gelden ook voor andere typen sites.
 • E-E-A-T is geen directe ranking factor. Maar Google gebruikt wel veel (versimpelde) signalen die verband houden met dit concept.
 • Indirect heeft werken aan je “E-E-A-T” dus vaak wel een positieve invloed op je ranking.

Wat is Google E E A T?

De nieuwe afkorting E-E-A-T staat voor Experience, Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness (of in het Nederlands: Ervaring, Expertise, Autoriteit en Betrouwbaarheid).

Deze update geeft een cruciaal inzicht in hoe Google de kwaliteit van websites beoordeelt op basis van deze criteria.

Een van de belangrijkste aspecten van E-E-A-T is het tonen van zogenoemde “eerste hand ervaring”. Dit betekent dat je niet alleen theoretische kennis hebt over het onderwerp waarover je schrijft, maar ook praktische ervaring.

Waarom is eerste hand of praktische ervaring belangrijk?

Eerste hand ervaring is extra belangrijk voor websites die gaan over onderwerpen die invloed hebben op het welzijn, de gezondheid of het geluk van mensen. Dit worden ook wel YMYL (Your Money or Your Life / Je Geld of Je Leven) websites genoemd.

Voor dit soort websites wil Google er zeker van zijn dat ze betrouwbare en accurate informatie bieden aan hun gebruikers. Als een website onjuiste of misleidende informatie geeft over deze onderwerpen, kan dit namelijk ernstige gevolgen hebben voor de lezers.

Daarom houdt Google rekening met de eerste hand ervaring van een website als een indicator van kwaliteit en geloofwaardigheid.

Een website die laat zien dat hij of zij zelf het probleem heeft opgelost of het doel heeft bereikt waar de lezers naar zoeken, zal meer vertrouwen wekken dan een website die alleen theoretische kennis heeft.

Lijkt me geen gekke gedachte!

Waarom is E-E-A-T belangrijk?

Voornamelijk omdat de updates aan Google’s Search Quality Guidelines meestal vooraf gaan aan algoritme updates.

Het vormt een soort voorproefje van en kijkje in de toekomst.

Van E-A-T naar E-E-A-T, wat is er veranderd?

In de eerste plaats denk ik dat we het snel eens zijn dat EAT een aanzienlijk beter acroniem was dan EEAT.. De nieuwe versie bekt niet erg lekker en daar moet ik wat punten aftrek voor geven.

Hoe dan ook, voordat we nog verder afdwalen..

De grootste verandering is de toevoeging van Experience (ervaring).

Eerst viel dit grotendeels onder Expertise, maar daar maken ze nu duidelijker onderscheid in. Dit onderscheid, komen we zo op terug, maar..

Dit heeft waarschijnlijk ook als gevolg dat Google beter onderscheid gaat maken in de zoekresultaten tussen Ervaring en Expertise op basis van de (intentie van de) zoekopdracht.

Door bijvoorbeeld meer persoonlijke ervaringen en reviews weer te geven wanneer mensen zoeken met varianten van “is X het waard” of “X ervaringen”.

Vertrouwen is alles

Daarnaast is het model veranderd met Trust (betrouwbaarheid/vertrouwen) in het hart als belangrijkste factor:

google_EEAT_model

Niet meer dan logisch wat mij betreft, aangezien vrijwel alles wat Google doet en meet een afgeleide is van “Wie is het meest betrouwbaar?”

Maar wacht.. er is meer!

Een andere belangrijke toevoeging die veel mensen over het hoofd hebben gezien, is een stukje over “Effort” (moeite). Waar ze duidelijk praten over de moeite die een persoon (en niet een tool of AI) hier in heeft gestoken. Hmmm interessant.. wat zouden ze daar nou mee bedoelen..? 🤖

Hint: Ga slim om met dingen als ChatGPT voor content en SEO.

Deze veranderingen zijn wat mij betreft een goede indicatie van wat Google belangrijk vindt en hoe het naar websites kijkt.

En daar kunnen jij en ik ons voordeel mee doen!

Hoe meet Google E-E-A-T?

Google meet e-e-a-t op verschillende manieren.

Een van de belangrijkste methoden is het gebruik van “kwaliteitsbeoordelaars”, dit zijn menselijke experts die de kwaliteit van webpagina’s beoordelen aan de hand van “de richtlijnen voor kwaliteitsbeoordelaars“.

Deze richtlijnen beschrijven hoe e-e-a-t wordt bepaald door een combinatie van de maker, de inhoud en de website.

Een andere methode is het gebruik van algoritmen die signalen verzamelen die verband houden met e-e-a-t, zoals PageRank, verwijzingen naar de auteur/uitgever, afstand tot vertrouwde sites in de linkgraph, ankertekst van backlinks, geloofwaardigheid of vertrouwen van een auteur, naamsbekendheid van de auteur/uitgever en sentiment rondom vermeldingen of beoordelingen.

Hoe Google dit exact doet, verklappen ze uiteraard niet.

Google meet e-e-a-t voor elke zoekopdracht die wordt gezocht, maar het kan variëren afhankelijk van het type en het doel van de zoekopdracht. Sommige zoekopdrachten hebben een hogere behoefte aan e-e-a-t dan andere.

Is E-E-A-T een ranking factor?

Nee, maar indirect toch wel..

Er is geen “E-E-A-T ranking factor” in de zin dat er geen meetbare E-E-A-T score of rating bestaat die je zoekresultaten omhoog of omlaag duwt. Uiteindelijk is E-E-A-T een concept, geen rankingfactor. Maar het E-E-A-T principe vertegenwoordigt wel degelijk signalen die Google gebruikt om te bepalen wie waar in de SERP’s staat.

Google is uiteraard bijzonder geheimzinnig over hoe hun algoritmen scores en rankings bepalen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk niet voor niks dat zeer uitgebreide kwaliteitsrichtlijnen publiceren. En de feedback die ze krijgen van dit handmatige proces, verwerken ze in algoritme updates.

Ondanks dat EEAT geen directe ranking factor is, loont het in mijn ervaring wel om er rekening mee te houden, omdat Google heel veel signalen gebruikt die min of meer dezelfde functie hebben.

Je Google E-E-A-T score verbeteren (eeat checklist)

Er zijn verschillende manieren om je Google E-E-A-T score te verbeteren.

In mijn optiek kom je meestal al een heel eind als je gewoon je boerenverstand gebruikt en jezelf afvraagt:

“Hoe laat ik aan mensen zien wie ik ben, dat ik weet waar ik het over heb en dat ik te vertrouwen ben?”

Want dat is wat Google probeert te achterhalen. Google’s bots en algoritmen zoeken naar aanwijzingen dat jouw website een betrouwbare plek is voor een bepaald onderwerp of doel.

Hier volgens enkele tips en vuistregels voor het verbeteren van je EEAT “score”:

Ervaring

Ga na in hoeverre de maker van de inhoud de nodige ervaring uit de eerste hand of uit het leven heeft voor het onderwerp. Veel soorten pagina’s zijn betrouwbaar en bereiken hun doel goed wanneer ze zijn gemaakt door mensen met veel persoonlijke ervaring. Wat zou u bijvoorbeeld vertrouwen: een productbeoordeling van iemand die het product persoonlijk heeft gebruikt of een “review” door iemand die dat niet heeft gedaan?

Google’s definitie van Ervaring

Demonstreer eerste hand ervaring: laat zien dat je niet alleen theoretische kennis hebt over het onderwerp waarover je schrijft maar ook praktische ervaring.

Dit kun je o.a. doen door middel van:

 • “over de auteur” stukjes en bio’s
 • case studies
 • voorbeelden
 • verhalen
 • foto’s of video’s die laten zien hoe jij of anderen het probleem hebben opgelost of het doel hebben bereikt waar jouw lezers naar zoeken

Er is ook enige speculatie dat taalgebruik een mogelijk signaal is dat Google gebruikt.

En dat verwoordingen die je ervaring met iets demonstreren potentieel een onderdeel(tje) zijn van hoe Google’s bots naar Ervaring kijken.

Denk aan varianten van:

 • “in mijn ervaring”
 • “ik vind”
 • “toen ik dit aan het proberen was”
 • “ik heb standaard maat L, maar deze L valt veel groter”
 • “Na uitgebreid testen, ben ik tot de conclusie gekomen..”

Je begrijpt ongetwijfeld het idee.

Anders gezegd:

Je content moet menselijk zijn. Je wil taal gebruiken die aangeeft dat jij, een mens, ervaring hebt met het product dat wordt beoordeeld of het advies dat je geeft.

Voor webwinkels wordt deze functie grotendeels vervuld door reviews van klanten.

Expertise

Ga na in hoeverre de maker van de inhoud over de nodige kennis of vaardigheid voor het onderwerp beschikt. Verschillende onderwerpen vereisen verschillende niveaus en soorten deskundigheid om betrouwbaar te zijn. Wat zou u bijvoorbeeld vertrouwen: advies over elektrische bedrading van een ervaren elektricien of van een liefhebber van antieke huizen die geen kennis heeft van elektrische bedrading?

Google’s definitie van Expertise

Toon je expertise: laat zien dat je kennis hebt over het onderwerp waarover je schrijft door middel van:

 • relevante inhoud
 • referenties naar bronnen
 • certificaten of diploma’s, awards of erkenningen
 • het regelmatig updaten en bijwerken van content, zodat het accuraat en bij de tijd is

Zijn ervaring en expertise niet grotendeels hetzelfde? 🤔

In veel gevallen zijn ze zeker gerelateerd, maar Google maakt in dit geval het volgende onderscheid:

Ervaring is iets wat je in de loop der tijd opdoet, maar niet per se bestudeert. Expertise is iets dat bestudeerd en geleerd kan worden.

Anders gezegd: expertise heeft meestal betrekking op (formele) studie en eventuele diploma’s of erkenning. En ervaring heeft meer betrekking op tijd en het “al doende leert men” principe.

En hoewel iedereen vrij is om zijn/haar ervaringen te delen; met name als je geen dokter of financieel adviseur bent, speel er ook geen op het internet.

Autoriteit

Kijk naar de mate waarin de maker van de inhoud of de website bekend staat als een go-to bron voor het onderwerp. Hoewel er voor de meeste onderwerpen niet één officiële, gezaghebbende website of content creator is, behoort die website of content creator, als dat wel het geval is, vaak tot de meest betrouwbare en geloofwaardige bronnen. Een profielpagina van een lokaal bedrijf op sociale media kan bijvoorbeeld de gezaghebbende en betrouwbare bron zijn voor wat er nu te koop is. De officiële overheidspagina voor het verkrijgen van een paspoort is de unieke, officiële en gezaghebbende bron voor paspoortvernieuwing.

Google’s definitie van Autoriteit

Bouw je autoriteit op: zorg dat je website bekend en gerespecteerd wordt door andere experts, organisaties of gebruikers in jouw vakgebied.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • linkbuilding
 • gastbloggen
 • PR / nieuwsberichten op andere sites
 • (merk)naam vermeldingen op andere relevante sites
 • social media marketing
 • reviews of testimonials

Vertrouwen

Vertrouwen is het belangrijkste lid van de E-E-A-T familie, want onbetrouwbare pagina’s hebben een lage E-E-A-T, ongeacht hoe ervaren, deskundig of gezaghebbend ze ook lijken. Bijvoorbeeld, een financiële scam is onbetrouwbaar, zelfs als de maker van de inhoud een zeer ervaren en deskundige oplichter is die wordt beschouwd als de go-to expert voor het uitvoeren van scams!

Google’s definitie van Autoriteit

Verhoog je betrouwbaarheid: zorg dat je website veilig en gebruiksvriendelijk is voor je bezoekers.

Belangrijke onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld:

 • HTTPS encryptie
 • een duidelijke privacy policy
 • een snelle laadtijd
 • een mobiel-vriendelijk ontwerp
 • goede spelling en grammatica
 • een heldere navigatie
 • een eenvoudige, goedwerkende zoekfunctie
 • zorgen dat je contactgegevens duidelijk vermeld staan op je website
 • [potentieel] een duidelijk gezicht hebben van de degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor de website en content

Conclusie

Aan het einde van de dag is Google EEAT een poging om zoekers naar de beste, meest betrouwbare websites te brengen.

Wat vanzelfsprekend exact is wat mensen van een zoekmachine verlangen.

En om dit te bereiken zoekt Google naar (vaak versimpelde) signalen en clues die verband hebben met Ervaring, Expertise, Autoriteit en Vertrouwen.

Want hoewel E-E-A-T geen directe ranking factor is, zul je merken dat wanneer je Google geeft waar het naar zoekt, je ook begint te klimmen in ranking!

>